Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 Provincie Limburg (POP3)


De regeling is definitief gesloten (er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend). De opvolger van het Europese programma POP3 is het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Het NSP richt zich met name wederom op Landbouw met vergelijkbare Openstellingen zoals bij POP3. Hiervoor verwijzen wij u naar de Verordening Europese Landbouwsubsidies.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uitgaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.

Oude versie regeling en gesloten openstellingsbesluiten