Subsidie Archeologie en Klein Limburgs erfgoed 2022-2024


De Provincie Limburg stimuleert projecten die gericht zijn op behouden van het klein Limburgs erfgoed en de cultuurhistorische betekenis hiervan uit dragen en/of gericht zijn op het zichtbaar en publiektoegankelijk maken van archeologie.

Voor wie

Organisaties (zoals bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen etc.) en natuurlijke personen.

Waarvoor

  • Het klein Limburgs erfgoed te behouden en de cultuurhistorische betekenis hiervan uit te dragen aan een breed publiek.
  • Het zichtbaar en publiektoegankelijk maken van archeologie.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.