Informatieverzoek (Woo)


Samenvatting

Wilt u documenten van de Provincie Limburg ontvangen? Dien dan een verzoek in bij de Provincie Limburg.

Toelichting

Provincies hebben een informatieplicht. Die staat beschreven in de Wet open overheid. Deze wet is per 1 mei 2022 in werking getreden. Hij vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Iedereen mag bij de Provincie Limburg een informatieverzoek indienen over bestuurlijke zaken. Ook over de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van de Provincie.

Wilt u een document opvragen? Geef dan duidelijk aan om welk document het gaat en over welke bestuurlijke zaak het gaat.

Woo-contactfunctionaris/-persoon

Heeft u vragen over de beschikbaarheid van de provinciale informatie die u zoekt of over het indienen van een (Woo) informatieverzoek? Dan kunt u contact opnemen met onze Woo-contactfunctionaris (tel. 043-389 7222 of woo@prvlimburg.nl).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Onderaan deze pagina treft u de beslissingen op informatieverzoeken aan vanaf 1 januari 2021.