Subsidie Opleiding Jeugdtrainers 2023-2024


Doelstelling van deze subsidieregeling is een bijdrage te leveren aan de sportparticipatie van de jeugd door te investeren in meer en beter opgeleide jeugdtrainers. Goed opgeleide jeugdtrainers maken sport voor jongeren niet alleen leuker, maar ook gezonder.

Voor wie

Amateursportorganisaties uit Limburg, zoals verenigingen en stichtingen.

Waarvoor

Meer jeugdtrainers voor de amateursport in Limburg.

Het doel van deze subsidieregeling is een bijdrage te leveren aan het opleiden van jeugdtrainers in Limburg ten behoeve van de amateursport. Goed opgeleide jeugdtrainers maken sport voor jongeren niet alleen leuker, maar ook gezonder, waardoor de sportparticipatie van de jeugd wordt gestimuleerd en uiteindelijk de gezondheid verbetert.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.