Sportbeleid


Sporten en bewegen stimuleren en mogelijk maken voor alle Limburgers!

Acht provincies investeren in meer of mindere mate in sport. Limburg loopt hierbij mee voorop met ruim 4 miljoen per jaar in 2018 en 2019. Hiermee versterken we de provinciale infrastructuur en bevorderen we een actieve en gezonde levensstijl. Ook de economie en het toerisme in Limburg ondervinden hier voordelen van.

Met het Uitvoeringsprogramma Sport 2018-2019 en de Uitgangspuntennotities 'Sportzone Limburg' en 'Sporttakplatforms' geven we invulling aan de tweede helft van het Beleidskader Sport 2015-2019: accentennotie Sport 'Limburg Beweegt'  en daarmee aan het Coalitieakkoord  2015-2019.