Wilde dieren en planten


In de Limburgse natuur komen veel soorten wilde dieren en planten voor. Door de unieke ligging van Limburg ten opzichte van de rest van Nederland komen sommige soorten alleen in Limburg voor. De bescherming van planten en dieren en de bescherming van natuurgebieden is geregeld in de Omgevingswet. Provincies zijn verantwoordelijk voor de vergunningen die in het kader van deze wet worden verleend. Daarnaast is de provincie verantwoordelijk om geschikte maatregelen te nemen om soorten te behouden.

Soortenbescherming

Vlinder

Sommige planten en dieren hebben extra aandacht en inzet nodig. We verbeteren het leefgebied en nemen maatregelen om ze voor Limburg te behouden. Dit valt onder de actieve soortenbescherming. We verlenen hier subsidies voor.

Invasieve exoten

Wilde planten

We bestrijden planten en dieren die niet van nature in Limburg thuishoren. Ze   zorgen voor overlast of verdringen de soorten planten en dieren die van nature wel in Limburg thuishoren.

Faunabeheer

Wild zwijn

Faunabeheer richt zich op het zorgen voor een goede balans tussen de aanwezigheid van wilde dieren en de belangen van bewoners en ondernemers. Wanneer wettelijke belangen worden geschaad kan met een vergunning worden ingegrepen om schade te voorkomen.