Limburgs Programma Landelijk Gebied


In het landelijk gebied spelen veel (nationale) belangen die ruimte vragen. Zo willen we voedsel verbouwen, voorzien in schoon drinkwater, klimaatbestendig wonen en recreëren. Cultureel erfgoed willen we behouden en sterk verankeren. En tegelijk is het versterken van onze natuur en biodiversiteit een urgente opgave, net als de productie van hernieuwbare energie.

Kunnen we dit alles inpassen? Dat is een vraag die we op lokaal niveau moeten bekijken en beantwoorden.

De Provincie maakt samen met het Rijk, de Limburgse gemeenten, natuurorganisaties, ondernemers en alle belanghebbenden plannen voor stikstofreductie en natuurherstel. Dit wordt uitgewerkt in vier gebiedsplannen. Vanuit deze schaal werken we toe naar één gebiedsplan voor heel Limburg. Dit moet uiterlijk 1 juli 2023 aangeboden worden aan het Rijk.

Vier deelgebieden

We willen Limburg indelen met voldoende natuur én ruimte voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom kijken we naar de invloed van ons verkeer, onze industrie en de agrarische sector. Dat doen we lokaal in vier gebieden. Hieronder vindt u de indeling en de gemeenten die hierbij betrokken zijn.

De Peel (zie ook Novex De Peel)

Betrokken gemeenten: Horst aan de Maas, Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Venray en Weert.

Maasduinen

Betrokken gemeenten:  Bergen, Gennep, Mook en Middelaar en Venlo.

Meinweg, Roer- en Swalmdal

Betrokken gemeenten:  Beesel, Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond

Zuid-Limburg

Betrokken gemeenten:  Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Heerlen, Gulpen-Wittem, Kerkrade, Landgraaf, Meerssen, Maastricht, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal en Vaals.

Meer info of vragen?

U kunt met vragen over de gebiedsplannen contact opnemen met de gebiedsmanagers of een e-mail sturen aan limburgsprogrammalandelijkgebied@prvlimburg.nl