Subsidie Preventie faunaschade 2024 (Nadere subsidieregels Preventie faunaschade 2024)


Voor wie

  • Nadere subsidieregels Hoofdstuk 2 “Preventie faunaschade in het wild levende beschermde diersoorten (met uitzondering van de wolf)”:

Grondeigenaren en grondgebruikers die zeggenschap hebben over de grond(en) waarop of waaraan de effectieve preventieve maatregel, dan wel het praktijkgericht onderzoek waarvoor subsidie wordt aangevraagd, wordt getroffen/wordt gedaan. De grondgebruiker heeft schriftelijke toestemming ontvangen van de eigenaar(s) van de grond/gronden om de maatregel uit te voeren.
Gemeentes of waterschappen komen niet voor een subsidie in aanmerking.

  • Nadere subsidieregels Hoofdstuk 3 “Preventie faunaschade wolf”:

Eigenaren van aangewezen geregistreerde hoefdieren, dan wel eigenaren van overige geregistreerde hoefdieren, waarbij sprake is van urgentie.
Gemeenten dan wel waterschappen komen niet voor een subsidie in aanmerking.

Waarvoor

Het doel van deze subsidieregeling is de preventie van faunaschade in de Nederlandse provincie Limburg zoals vastgelegd in het Limburgs Natuurprogramma 2023-2030 (6.1.9. Faunabeheer):

  • Door middel van de aanschaf en/of het plaatsen van effectieve preventieve maatregelen ter voorkoming van schade aan landbouw, veroorzaakt door in het wild levende beschermde diersoorten, dan wel het doen van praktijkgericht onderzoek ter voorkoming van schade aan landbouw, veroorzaakt door in het wild levende beschermde diersoorten.
  • Door middel van de aanschaf van wolf-werende afrastering ter voorkoming van schade door de wolf aan aangewezen geregistreerde hoefdieren dan wel overige geregistreerde hoefdieren waarbij sprake is van urgentie.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.