Natuurprogramma 2023-2030


In het Natuurprogramma 2023-2030 hebben wij opgeschreven hoe wij uitvoering geven aan het natuurbeleid.

We gaan dit doen aan de hand van de drie programmalijnen Robuuste Natuur, Limburg Natuurinclusief en Limburgers voor Groen. Met deze programmalijnen zetten wij in op bescherming van de te beschermen natuur en het weerbaarder maken van deze, op het stimuleren van natuur en natuurlijke oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en op het vergroenen van onze (directe) leefomgeving.