Bedrijventerreinen en kantoren


De Provincie wil graag dat bedrijven zich in Limburg vestigen, en dat ze hier de faciliteiten vinden die ze zoeken. Daarom zorgen we, samen met gemeenten, voor goede en goed bereikbare bedrijventerreinen en kantoorlocaties.

We hebben een planning en programmering gemaakt voor alle Limburgse regio's. Met als doel vestigingsmogelijkheden voor bedrijven te creëren en de kwaliteit van de werklocaties op peil te houden.

Regionale Meerwaarde

In Limburg geldt sinds begin 2023 de instructieregel dat nieuw te (her)ontwikkelen grootschalige bedrijfskavels niet groter mogen zijn dan maximaal 5 ha. Vanaf 1 januari 2024 is dit vastgelegd in artikel 12.5 van de Omgevingsverordening Limburg.

Gemeenten kunnen Gedeputeerde Staten verzoeken om ontheffing te verlenen van dit verbod, als zij vinden dat er sprake is van een bedrijfsvestiging/-uitbreiding met ‘regionale meerwaarde’. Om in het kader van de beoordeling van een dergelijke ontheffingsaanvraag te kunnen bepalen in hoeverre sprake is van regionale meerwaarde, wordt de Beleidsregel regionale meerwaarde grote bedrijfskavels Limburg (pdf, 307 kB) voorbereid.

Het ontwerp van deze beleidsregel ligt van 29 mei tot en met 9 juli 2024 voor een ieder ter inzage voor het indienen van zienswijzen.

De beleidsregel en de terinzagelegging ervan is gekoppeld aan een wijziging van de Omgevingsverordening Limburg die meerdere onderwerpen omvat. Voor meer informatie hierover en de definitieve termijn van terinzagelegging wordt verwezen naar onze pagina Omgevingsverordening Limburg.

Actuele informatie over bedrijventerreinen en kantoorlocaties

De basisgegevens voor het monitoren van de kantorenvoorraad in Limburg hebben we samengebracht in het 'Vastgoedregister Limburg'. Via het Ruimtelijk Economisch Bedrijventerreinen Informatie Systeem (REBIS) kunnen ondernemers de Limburgse bedrijventerreinenmarkt volgen.

We gebruiken de informatie in REBIS ook zelf. Hierdoor krijgen we een beeld of ons beleid binnen de tijd wordt uitgevoerd, en of de doelen zijn behaald. Dit geldt voor onze eigen provinciale rol, maar ook die van de gemeenten.