Subsidie Cultuurplan en Subinfrastructuur 2021-2024 (Nadere subsidieregels Cultuurplan en Subinfrastructuur 2021-2024)


Cultuur stimuleert de (talent)ontwikkeling van mensen en zet aan tot creatief en innovatief denken. Kunst en cultuur dragen bij aan de sociale cohesie, economie, aantrekkelijkheid en identiteit van Limburg. Een krachtige en onderling verbonden provinciale culturele infrastructuur is daarom van belang en draagt bij aan het leef- en vestigingsklimaat in Limburg.

Voor wie

Voor organisaties zoals bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen. Uitgezonderd zijn onderwijsinstellingen en eigenaren, beheerders en/of exploitanten van podia. Ook zijn de provinciale begrotingsinstellingen uitgezonderd. BIS-instellingen komen wél in aanmerking voor deze subsidie.

Waarvoor

Doel van de regeling is het behouden en versterken van de culturele infrastructuur in Limburg. Om een basis van een breed en gevarieerd cultuur aanbod voor de Limburger in stand te houden kunnen Cultuurplaninstellingen een subsidie voor 4 jaar ontvangen en instellingen in de Subinfrastructuur een subsidie voor 2 jaar.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.