Asielopgave Limburg


We willen in Nederland geen opvangcrisis meer zoals in 2022, toen vluchtelingen onder mensonterende omstandigheden buiten moesten slapen. Alle Nederlandse gemeenten hebben daarin een opgave, hoe lastig en complex ook. In Limburg helpen we elkaar om voldoende opvangplekken voor asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen te bieden. Daarbij kunnen gemeenten, conform de Spreidingswet, regionale afspraken met elkaar maken.

De asielopgave wordt gecoördineerd vanuit de Limburgse regietafel (LiRT). Dit is een samenwerkingsverband tussen Rijk (het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), de Provincie en de Limburgse gemeenten om de uitdagingen op het gebied van Asiel aan te pakken.

Het ontbreekt de Limburgse gemeenten niet aan willen, maar vaak wel aan kunnen. Daarom is aan gemeenten gevraagd hoe ze tegen de opgave aankijken en wat ze nodig hebben. Op basis van de input van gemeenten is een uitvoeringsprogramma voor de Limburgse Asielopgave gemaakt. Dat heeft als uitgangspunt dat alle ketenpartners elkaar helpen, dat we knelpunten oplossen en tot afspraken per regio komen en toewerken naar een structurele basisvoorziening in Limburg. Daar organiseren we ons op en gaan we concreet mee aan slag. Met een ondersteuningsteam dat in dit proces verbindingen legt en oplossingsgericht meedenkt.

Monitor Asielopgave Limburg

Het Ondersteuningsteam Asielopgave heeft een dashboard gerealiseerd. Dit dashboard is bedoeld als ondersteunende tool in de aanpak van de asielopgave, door inzicht te bieden in de verschillende opgaven en gerealiseerde opvang of huisvesting in Limburgse gemeenten. In deze Monitor Asielopgave Limburg vindt u actuele cijfers van de Limburgse asielopgave en de gerealiseerde cijfers voor drie doelgroepen: asielzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Heeft u vragen of opmerkingen over het dashboard asielopgave? Neem contact met ons op via dash­boar­da­sie­lop­ga­ve@prvlim­burg.nl.

Contact

U kunt het ondersteuningsteam asielopgave bereiken via e-mail: limburgseregietafel@prvlimburg.nl. U kunt ook het algemene telefoonnummer +31 43 389 99 99 bellen en vragen naar het ondersteuningsteam Asielopgave  (tijdens kantooruren).