Asielopgave Limburg


We willen in Nederland geen opvangcrisis meer zoals in 2022, toen vluchtelingen onder mensonterende omstandigheden buiten moesten slapen. Alle Nederlandse gemeenten hebben daarin een opgave, hoe lastig en complex ook. In Limburg helpen we elkaar om voldoende opvangplekken voor asielzoekers en Oekraïense ontheemden te bieden. Daarbij kunnen gemeenten, vooruitlopend op de Spreidingswet, regionale afspraken met elkaar maken.

De asielopgave wordt gecoördineerd vanuit de Limburgse regietafel (LiRT). Dit is een samenwerkingsverband tussen Rijk (het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), de Provincie en de Limburgse gemeenten om de uitdagingen op het gebied van Asiel aan te pakken.

Het ontbreekt de Limburgse gemeenten niet aan willen, maar vaak wel aan kunnen. Daarom is aan gemeenten gevraagd hoe ze tegen de opgave aankijken en wat ze nodig hebben. Op basis van de input van gemeenten is een uitvoeringsprogramma voor de Limburgse Asielopgave gemaakt. Dat heeft als uitgangspunt dat alle ketenpartners elkaar helpen, dat we knelpunten oplossen en tot afspraken per regio komen en toewerken naar een structurele basisvoorziening in Limburg. Daar organiseren we ons op en gaan we concreet mee aan slag. Met een ondersteuningsteam dat in dit proces verbindingen legt en oplossingsgericht meedenkt.

Monitor Asielopgave Limburg

Het Provinciale Ondersteuningsteam Asielopgave heeft een dashboard gerealiseerd. In deze Monitor Asielopgave Limburg vindt u actuele cijfers van de Limburgse asielopgave en de gerealiseerde cijfers voor drie doelgroepen: asielzoekenden, vergunninghouders en Oekraïense ontheemden.

Contact

U kunt het ondersteuningsteam asielopgave bereiken via e-mail: limburgseregietafel@limburg.nl. U kunt ook het algemene telefoonnummer +31 43 389 99 99 bellen en vragen naar het ondersteuningsteam Asielopgave  (tijdens kantooruren).