Subsidie flexibele inzet ondersteuning woningbouw tweede tranche


Met deze regeling beoogt de provincie om bij de gemeenten de snelheid te bevorderen in de voorfase van woningbouwprojecten. Gemeenten hebben slechts beperkte capaciteit en/of expertise om uitvoering te geven aan deze werkzaamheden. Met deze regeling worden gemeenten ondersteund om op een flexibele wijze extra capaciteit en/of expertise in te zetten.

Voor wie

  1. Nederlands Limburgse gemeenten.
  1. Aanvragen voor gebundelde capaciteitsinzet kunnen door één Nederlands Limburgse gemeente (mede) namens meerdere betrokken Nederlands Limburgse gemeenten worden ingediend.

Waarvoor

In woningbouwprojecten ontstaat er vertraging doordat er regionaal onvoldoende gemeentelijke capaciteit en/of expertise beschikbaar is in de voorfase van woningbouwprojecten. Om voorgaande te voorkomen, is het doel van deze nadere subsidieregels het financieel ondersteunen van Nederlands Limburgse gemeenten voor een flexibele inzet van extra capaciteit en/of expertise die in de gemeentelijke organisatie worden ingezet ter bevordering van de snelheid in de voorfase.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.