Subsidie Culturele Infrastructuur 2025-2028


Aanvragen dienen uiterlijk 1 februari 2024 compleet door de Provincie Limburg ontvangen te zijn.

Met deze subsidieregeling geven wij uitvoering aan onze kerntaak op het gebied van cultuur: het behouden, versterken en vernieuwen van de Provinciale Culturele Infrastructuur.

Voor wie

De regeling bestaat uit 4 bijlagen met elk een eigen insteek en doelgroep.

  • Bijlage 1 Excelleren en verbinden is gericht op instellingen die voor de periode 2021-2024 een aanvraag voor de landelijke BIS hebben gedaan en welke door de Raad voor Cultuur positief is beoordeeld ook als deze niet is gehonoreerd. In de bijlagen zijn functies met bijbehorende beschikbare subsidiebedragen opgenomen.
  • Bijlage 2 Ondersteunen en begeleiden is gericht op instellingen die een specifieke functie op het gebied van sectorondersteuning en talenontwikkeling of participatie en talentontwikkeling voor jongeren vervullen. Ook in deze bijlagen zijn specifieke functies met bijbehorende beschikbare subsidiebedragen opgenomen. Deze instellingen moeten provinciebreed werken.
  • Bijlage 3 Produceren en Presenteren (Zuid-Limburgse en niet-Limburgse instellingen).
  • Bijlage 4 Produceren en Presenteren (Noord- en Midden-Limburgse instellingen) bieden ruimte aan het grootste deel van de instellingen zoals die binnen het huidige Cultuurplan en de Subinfrastructuur worden ondersteund.
    Het gaat hierbij bijvoorbeeld om producerende gezelschappen, festivals en presentatie-instellingen. Ook hier gaat het om vaste subsidiebedragen en daaraan gekoppelde (verplichte) criteria. Hoe hoger het bedrag, des te meer verplichte criteria waaraan een instelling dient te voldoen. Beginnende instellingen kunnen laagdrempeliger toetreden tot de regeling door in te schrijven op een van de lagere bedragen, waarvoor minder verplichte criteria worden gehanteerd.

Waarvoor

Het doel van de regeling is het behouden, versterken en vernieuwen van een solide, krachtige en onderling verbonden provinciale culturele infrastructuur in de Nederlandse Provincie Limburg. Instellingen binnen de Culturele Infrastructuur 2025-2028 worden voor een periode van vier jaar gesubsidieerd om een breed en gevarieerd cultureel aanbod voor de Limburger in stand te houden.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.