Subsidie Topsportevenementen 2024


Voor wie

  • Sportverenigingen, sportstichtingen of sportbonden.
  • Limburgse gemeenten.

Waarvoor

Het ondersteunen van grote topsportevenementen, waarbij een activerend breedtesportprogramma een randvoorwaarde is om in aanmerking te komen voor subsidie op grond van de subsidieregeling. Hiermee dragen wij bij aan onze missie zoals beschreven in het kader ‘Samen leven en bestaanszekerheid’, om meer Limburgers te stimuleren om te gaan bewegen en daarmee de gezondheid van Limburgers te bevorderen.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.