Wolf


De wolf is terug in Nederland. Ook in Limburg in de grensstreek met Brabant. Het aantal zwervende wolven kan de komende jaren toenemen in de natuurgebieden, maar ook sporadisch in het stedelijk gebied. De kans om een wolf tegen te komen is klein. Wolven zijn schuwe dieren die mensen over het algemeen mijden. Maar een wolf kan agressief handelen uit zelfbescherming.

Wolf en mens

Komt u in de natuur een wolf tegen, blijf dan kalm en houd afstand. Een wolf zal u normaal gesproken niet benaderen. Komt de wolf te dichtbij, ga dan hard praten en maak gebaren. Ren niet weg en houd honden aan de lijn.

Wolf en vee

De kans op een aanval door de wolf (predatie) op vee kan sterk beperkt worden door de inzet van de juiste preventieve maatregelen. Het gebruik van goede afrasteringen met stroom(-draden) is zeer aan te raden. De onderste draad moeten dicht bij de grond zitten (maximaal 20 cm boven de grond), zodat wolven er niet onderdoor kunnen kruipen. Mits er overdag geen wolven actief zijn, is het ’s nachts ophokken van vee ook een betrouwbare maatregel om predatie te voorkomen.

Faunaschade preventiekit

Ondanks preventieve maatregelen kunnen zich situaties voordoen die die gevaarlijk zijn voor mensen of schadelijk voor dieren.

De Omgevingswet schrijft voor dat je de wolf niet zomaar uit een bepaald gebied mag verjagen, verwonden of doden bij probleemsituaties. Verjagen van eigen terrein of uit de buurt om gevaarlijke situaties te voorkomen is toegestaan. De beschermde status van de wolf betekent dat er voor de mogelijkheden om in te grijpen meestal een vergunning van de Provincie nodig is. Alleen wanneer de veiligheid van burgers acuut in geding is, kan direct worden ingegrepen op last van de burgemeester op grond van de Gemeentewet.

Meer informatie hierover leest u op de website van Bij12

Contact

Mocht u een acuut probleem met wolven hebben, dan kunt u contact opnemen via de meldkamer van de politie via 0900-8844. Voor minder acute problemen kunt u contact opnemen via het meldformulier van de Provincie Limburg Contactformulier (limburg.nl)