Wild zwijn


In Limburg leven wilde zwijnen. Ze zijn nuttig in de natuur omdat ze zorgen voor kansen voor nieuwe begroeiing en meer variatie in de natuur, doordat ze wroeten in de grond. Er zijn leefgebieden aangewezen in Limburg. Dit zijn de Meinweg (bij Roermond) en het Meerlebroek (bij Beesel). Hier vindt populatiebeheer plaats.

In de rest van de gebieden in Limburg wordt gestreefd, naar een algemene verlaging van het aantal wilde zwijnen. We beheren de populatie om veiligheidsrisico's, schade aan gewassen en om verspreiding van ziektes, zoals de Afrikaanse varkenspest te voorkomen. Dit beheer mag alléén met een provinciale vergunning worden uitgevoerd.

Wilde zwijnen zijn wettelijk beschermd. De coördinatie van beheer wordt wettelijk uitgevoerd door de Faunabeheereenheid Limburg (FBE) op basis van het Faunabeheerplan 20202-2026. Jagers, verenigd in een Wildbeheereenheid (WBE), voeren het beheer met een provinciale vergunning op vrijwillige basis uit.

Wilde zwijnen en mensen

Het aantal wilde zwijnen is de afgelopen 20 jaar toegenomen, niet alleen in Limburg maar ook in heel Europa. Er worden meer jongen groot gebracht door minder strenge winters/voedselaanbod en doordat ze zich goed kunnen verstoppen en verspreiden via natuurgebieden en in maisvelden. Hierdoor kunnen ontmoetingen tussen wilde zwijnen en mensen vaker voorkomen. Zeker wanneer u in en rond natuurgebieden gaat recreëren.

Voorkom dat u wilde zwijnen tegenkomt

Wilde zwijnen zijn nachtdieren. Ze zijn van nature schuw en gaan de confrontatie met mensen het liefst uit de weg. Ze kunnen echter agressief gedrag vertonen als ze zich bedreigd of opgejaagd voelen of wanneer ze hun jongen bij zich hebben. Dit is veelal te voorkomen door de algemene gedragsregels in natuurgebieden op te volgen: blijf na zonsondergang weg uit natuurgebieden en bossen. Houd altijd de hond aan de lijn en wandel en fiets alleen op de daarvoor bedoelde paden.

Wat te doen als u een wild zwijn tegenkomt?

 • Houd afstand en loop rustig weg als het wilde zwijn niet naar u toekomt. Houd honden in natuurgebieden altijd aan de lijn.
 • Komt een wild zwijn naar u toe:
  • Klap in de handen, steek armen in de lucht en maak uzelf groot.
  • Maak hard geluid door te schreeuwen.
  • Als het kan, ga achter een boom staan of klim ergens in of op (auto, hek of boom). Wilde zwijnen zien niet goed.
  • Ren niet weg, wilde zwijnen zijn ontzettend snel.
  • Ga niet op de grond liggen, dan kan het dier aanvallen.
  • Loop rustig weg zodra dit kan.

De 'factsheet Wilde zwijnen (pdf, 618 kB)' geeft tips over wat te doen als u een wild zwijn tegenkomt.

Contact

Mocht u een acuut probleem met wilde zwijnen hebben, bel dan naar de meldkamer van de politie, telefoonnummer 0900-8844. Voor minder acute problemen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de Faunabeheereenheid Limburg. Telefoonnummer 0475-381733.