Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Limburg (SKNL 2021)


Voor wie

Voor grondeigenaren en erfpachters van een gebied waar natuurontwikkeling gewenst is.

Om welke gebieden het gaat, kunt u zien op de Ambitiekaart in de GIS-viewer Limburg, het Provinciaal Natuurbeheerplan.

Waarvoor

Voor de ontwikkeling en realisatie van natuur. Het gaat om een permanente functieverandering van landbouwgrond naar natuur en de inrichting van natuurterreinen.

Er zijn twee subsidies, die u ook kunt combineren:

  1. Subsidie voor functieverandering: het veranderen van de landbouwfunctie naar een natuurfunctie. Hierbij subsidiëren wij de waardedaling.
    Onder bepaalde voorwaarden kan ook subsidie worden verstrekt voor het pachtvrij of erfpachtvrij maken van landbouwgrond ten behoeve de functieverandering van landbouwgrond in natuurterrein.

  2. Subsidie voor éénmalige investeringsmaatregelen. Dit zijn maatregelen waarmee u het gebied geschikt maakt voor de natuurfunctie. Deze subsidie kunt u aanvragen samen met functieverandering, of aanvragen voor kwaliteitsverbetering in een gebied waar al eerder functieverandering heeft plaatsgevonden.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.