Chemelot


Op basis van de visie Chemelot 2025 stelt Chemelot zich als doel door gezamenlijke innovatie de komende jaren uit te groeien tot de meest duurzame, veilige en competitieve chemiesite van Europa.

De ontwikkeling van Chemelot als nationaal innovatief-economisch chemiecluster heeft de afgelopen 15 jaar niet stil gestaan. Gelegen in een stedelijke en logistiek krachtige omgeving met buren als VDL/NedCar in Born en de centrumontwikkeling en sportzone in Sittard-Geleen om de hoek. Ook het onderwijs is aangehaakt en aanwezig op de Chemelot site.

De verduurzamingsopgave van Chemelot op weg naar 2025, 2030 (49% CO2 reductie) en 2050 (klimaatneutraal) is daarbij de volgende belangrijke stap. Daarbij worden actief verbindingen gelegd met de directe omgeving en met het internationale speelveld.

De Provincie Limburg heeft groot belang bij die transitie van Chemelot. De kansen op het gebied van werkgelegenheid worden vergroot als Chemelot de transitie doormaakt van een volledige fossiele chemiesite naar een groene chemiesite. Chemelot is voor de Limburgse economie namelijk van groot belang. Het industriële cluster genereert 30% van het Limburgse Bruto Binnenlands Product (BBP) met 8000 directe banen en naar schatting 16000 banen buiten de locatie. Dat dit veilig en duurzaam, zowel binnen als buiten de hekken gebeurt is een must.

We willen de economische motorfunctie van Chemelot voor Limburg verder versterken: op een veilige en duurzame wijze, afgestemd op en met de omgeving.

Onderzoek RIVM naar veiligheidsbeleving

In de zomer van 2020 hebben ongeveer vijfduizend, willekeurig gekozen, huishoudens rondom Chemelot een brief van Veiligheidsregio Zuid-Limburg of Veiligheidsregio Limburg-Noord gekregen. In de brief werd hen gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek naar hun veiligheidsbeleving. Het onderzoek werd uitgevoerd door het RIVM.

In aanvulling op het onderzoek organiseerde Veiligheidsregio Zuid-Limburg een aantal online dialoogsessies om nader in te gaan op de veiligheidsbeleving en ook welke communicatie hierin een rol kan vervullen. Op dinsdag 6 april 2021 publiceerde het RIVM de resultaten van het onderzoek naar de veiligheidsbeleving van bewoners rondom chemiecluster Chemelot.