Chemelot


Op basis van de visie Chemelot 2025 stelt Chemelot zich als doel door gezamenlijke innovatie de komende jaren uit te groeien tot de meest duurzame, veilige en competitieve chemiesite van Europa.

Webinar ‘Belevingsonderzoek veiligheid Chemelot’ op donderdag 15 april

Op dinsdag 6 april 2021 publiceerde het RIVM de resultaten van het onderzoek naar de veiligheidsbeleving van bewoners rondom chemiecluster Chemelot. Om geïnteresseerde omwonenden meer uitleg te geven over de resultaten en de vervolgacties, organiseert Veiligheidsregio Zuid-Limburg samen met het RIVM, Chemelot, gemeenten, GGD en provincie, een zogenoemde webinar. Deze vindt plaats op donderdag 15 april en start om 20.00 uur.

Een webinar is een presentatie die via internet te volgen is. U hebt hiervoor een computer, tablet of telefoon nodig. Tijdens het webinar geeft het RIVM uitleg over de resultaten van het onderzoek. De onderzoeksresultaten worden door Chemelot, Veiligheidsregio Zuid-Limburg en andere overheidspartijen gebruikt voor het verbeteren van de risicocommunicatie. Daarom licht Veiligheidsregio Zuid-Limburg tijdens het webinar toe wat er met de resultaten gebeurt. Tijdens het webinar kunt u mondeling of via de chatfunctie vragen stellen.

Belangrijke informatie

  • Wanneer is het webinar?  Donderdag 15 april.
  • Hoe laat begint het? 20.00 uur.
  • Tot hoe laat duurt het ongeveer? 21.00 uur.

Aanmelden

Aanmelden voor het webinar is noodzakelijk. Dit is de link naar het aanmeldformulier. Als u zich heeft aangemeld, ontvangt u via het opgegeven e-mailadres een link naar het webinar. Daarin staat ook meer informatie.

Chemelot

De ontwikkeling van Chemelot als nationaal innovatief-economisch chemiecluster heeft de afgelopen 15 jaar niet stil gestaan. Gelegen in een stedelijke en logistiek krachtige omgeving met buren als VDL/NedCar in Born en de centrumontwikkeling en sportzone in Sittard-Geleen om de hoek. Ook het onderwijs is aangehaakt en aanwezig op de Chemelot site.

De verduurzamingsopgave van Chemelot op weg naar 2025, 2030 (49% CO2 reductie) en 2050 (klimaatneutraal) is daarbij de volgende belangrijke stap. Daarbij worden actief verbindingen gelegd met de directe omgeving en met het internationale speelveld.

De Provincie Limburg heeft groot belang bij die transitie van Chemelot. De kansen op het gebied van werkgelegenheid worden vergroot als Chemelot de transitie doormaakt van een volledige fossiele chemiesite naar een groene chemiesite. Chemelot is voor de Limburgse economie namelijk van groot belang. Het industriële cluster genereert 30% van het Limburgse Bruto Binnenlands Product (BBP) met 8000 directe banen en naar schatting 16000 banen buiten de locatie. Dat dit veilig en duurzaam, zowel binnen als buiten de hekken gebeurt is een must.

We willen de economische motorfunctie van Chemelot voor Limburg verder versterken: op een veilige en duurzame wijze, afgestemd op en met de omgeving.

Onderzoek RIVM naar veiligheidsbeleving

Afgelopen zomer hebben ongeveer vijfduizend, willekeurig gekozen, huishoudens rondom Chemelot een brief van Veiligheidsregio Zuid-Limburg of Veiligheidsregio Limburg-Noord gekregen. In de brief werd hen gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek naar hun veiligheidsbeleving. Het onderzoek werd uitgevoerd door het RIVM. In aanvulling op het onderzoek organiseert Veiligheidsregio Zuid-Limburg een aantal online dialoogsessies om nader in te gaan op de veiligheidsbeleving en ook welke communicatie hierin een rol kan vervullen. Ook u kunt daaraan deelnemen. In dit bericht leest u wat er tijdens de online bijeenkomsten besproken kan worden, wanneer ze plaatsvinden en hoe u zich kunt aanmelden.