Subsidie Monulisa 2024


Voor wie

Personen of organisaties (bijv. een stichting of vereniging) die eigenaar zijn van een monument.

Waarvoor

De doelstelling van de regeling is om een financiële aanvulling te geven op de rijkssubsidie die is toegekend in het kader van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) in 2023 of eerdere jaren, voor normaal onderhoud aan gebouwen die een functie hebben voor de openbare eredienst, aan molens en aan groene monumenten.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.