Subsidie Musea 2022-2023 (Vervallen)


In de Beleidsbrief Erfgoed 2022-2023, ‘De kracht van Erfgoed’, die door GS is vastgesteld op 21 december 2021 en besproken in de Statencommissie voor Cultuur en Samenleving 11 maart 2022, is aangekondigd dat ook voor 2022-2023 een subsidieregeling voor Limburgse lokale en regionale musea wordt opengesteld. Immers zijn deze musea, die veelal draaien op de inzet van vele vrijwilligers, van groot belang voor het behouden en beleven van Limburgs erfgoed en Limburgse cultuur. Hun toekomstbestendigheid staat echter onder druk. Zo ontbreekt het vaak aan aanwas van nieuwe vrijwilligers, en ook aan middelen om te investeren in nieuwe vormen van publieksbereik. Veel musea hebben na de coronamaatregelen pas recent hun deuren weer geopend en durven pas nu weer toekomstplannen te maken.

Voor wie

Lokale en regionale musea gevestigd in de Nederlandse provincie Limburg.

Waarvoor

Deze subsidieregeling heeft tot doel om lokale en regionale musea in de Nederlandse provincie Limburg de mogelijkheid te geven om met ondersteuning van de Provincie Limburg in te zetten op de toekomstbestendigheid van hun publieksactiviteiten voor bezoekers (doelgroepen). Dit kunnen fysieke maatregelen zijn, zoals wijzigingen aan het gebouw, de toegang, en/of de zichtbaarheid. Tevens kunnen dit maatregelen gericht op de organisatie zijn, zoals PR, haalbaarheidsonderzoek, regionale samenwerking etc., dan wel maatregelen gericht op het implementeren van een nieuw museaal concept en/of nieuwe verhaallijnen ter ondersteuning van de collectie.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.