Subsidie Economie en Innovatie (Nadere subsidieregels Economie & Innovatie 2021 e.v.)


De provincie Limburg wil de Limburgse economie stimuleren en versterken en doet dat middels drie specifieke beleidskaders. Deze subsidieregeling biedt de mogelijkheid om subsidies te verlenen aan projecten die onder andere bijdragen aan één of meer van de doelen uit die kaders.

Voor wie

organisaties (stichtingen, verenigingen, bedrijven etc.).

Waarvoor

Het ondersteunen van projecten die bijdragen aan het versterken van de economie in de Nederlandse provincie Limburg, het stimuleren van innovatie en/of het bevorderen van de (internationale) concurrentiekracht van de economie in de Nederlandse provincie Limburg.

Het is noodzakelijk om vóór het indienen van een subsidieaanvraag een vooroverleg te hebben gehad. U kunt een vooroverleg inplannen door een e-mail te sturen naar sub­si­die­re­ge­ling_eco­no­mie_­in­no­va­tie@prvlim­burg.nl.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.