Subsidie Sportevenementen 2022-2023 (Nadere subsidieregels sportevenementen 2022-2023) (vervallen)


Sportevenementen zijn een belangrijk onderdeel van de sport! Met deze subsidieregeling worden breedtesportevenementen (inclusief sportevenementen voor mensen met een beperking) en topsportevenementen ondersteund en dragen wij bij aan de missie in ons Beleidskader sport om van Limburg de sportiefste, innovatiefste en gezondste regio van Nederland te maken.

Voor wie

  • Evenementenorganisatoren
  • Sportverenigingen
  • Sportbonden
  • Limburgse gemeenten

Aanvrager dient verantwoordelijk te zijn voor de organisatie en uitvoering van een sportevenement.

Waarvoor

De organisatie en uitvoering van topsport-, breedtesportevenementen of evenementen gericht op sporten voor mensen met een beperking in de Nederlandse Provincie Limburg te stimuleren met het doel om van Limburg de gezondste, sportiefste en innovatiefste provincie van Nederland te maken.

Met deze regeling wordt bijgedragen aan deze missie zoals beschreven in het Beleidskader Sport Provincie Limburg 2020-2023 (Limburg, Sport!).

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.