Subsidie Opleiding Jeugdtrainers 2020 (Nadere subsidieregels bijdrage opleiding jeugdtrainers in Limburg 2020) (vervallen)


Doelstelling van deze subsidieregeling is een bijdrage te leveren aan de sportparticipatie van de jeugd door te investeren in meer en beter opgeleide  jeugdtrainers.  Goed opgeleide jeugdtrainers dragen bij aan het goed en verantwoord kunnen laten sporten van de jeugd.

Voor wie

Sportvereniging gevestigd in de Nederlandse Provincie Limburg die is aangesloten bij een sportbond.

Waarvoor

Meer opgeleide jeugdtrainers voor de breedtesport in Limburg.

Doelstelling van deze subsidieregeling is een bijdrage te leveren aan de opleiding van jeugdtrainers ten behoeve van de breedtesport (niet zijnde de topsport) bij sportverenigingen. Goed opgeleide jeugdtrainers dragen bij aan het welzijn van de jeugd. Daarnaast draagt sport bij aan de gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Een investering in de sportparticipatie van de jeugd is een investering in de toekomst. Insteek van de bijdrage is om niet enkel de focus te leggen op conventionele sporten, maar ook ruimte te bieden aan jeugdtrainers bij kans- en ontwikkelsporten.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.