Subsidie Sociale Agenda Limburg 2020-2023 (Nadere Subsidieregels Sociale Agenda Limburg 2020-2023) (vervallen)


Vanuit de Sociale Agenda 2020-2023 ondersteunt de Provincie Limburg activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van Limburgers die in een kwetsbare positie verkeren en het verbeteren van hun participatie in de samenleving. Hiermee willen we bestaande gezondheidsachterstanden en participatieverschillen verkleinen.

Voor wie

Organisaties (zoals bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen of bedrijven) en overheidsorganisaties zoals de gemeenten.

Waarvoor

Vergroten van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van Limburgers die in een kwetsbare positie verkeren en het verbeteren van hun participatie in de samenleving.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.