Subsidie Monumenten 2020-2022 (Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten 2020-2022 vervallen)


De Provincie Limburg wil zoveel mogelijk  monumenten voor de toekomst behouden zodat ook toekomstige generaties kunnen opgroeien met en genieten van de rijke Limburgse geschiedenis. Daarom willen we de monumenten die dringend gerestaureerd moeten worden ondersteunen zodat eveneens een toekomstige economische, toeristische of maatschappelijke functie is gegarandeerd.

Voor wie

Eigenaren van een monument dat dringend gerestaureerd moet worden.

Waarvoor

Restauratiewerkzaamheden die met het oog op de cultuurhistorische waarde dringend dienen te worden uitgevoerd.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.