Subsidie Stimulering Wonen 2020-2023 (Nadere Subsidieregels Stimulering Wonen 2020-2023) (Vervallen)


De uiterste datum voor het indienen van de formele aanvraag betreft 17 november 2023. Gelet op de reeds ontvangen complete aanvragen is het beschikbare subsidieplafond nagenoeg bereikt. Aangezien voorafgaand aan het indienen van de formele aanvraag nog een verplicht vooroverleg dient plaats te vinden, wordt afgeraden om in deze fase met betrekking tot nieuwe initiatieven nog een vooroverleg aan te vragen.

De Provincie Limburg stimuleert projecten die tegemoet komen aan de vraag naar voldoende woningaanbod in (met name) het sociale huur en middeldure huursegment in de Nederlandse provincie Limburg, waarbij rekening wordt gehouden met de plankwaliteit en de behoefte van de verschillende doelgroepen.

Voor wie

Organisaties zoals stichtingen, bedrijven, coöperaties, verenigingen etc., gemeenten, maatschappen en vennootschappen onder firma.

Om voor deze regeling in aanmerking te komen geldt als voorwaarde dat de investeringsbeslissing voor het project nog niet is genomen en dat de opdracht aan een aannemer nog niet is verstrekt.

Waarvoor

Het doel van deze regeling is het stimuleren van projecten die tegemoetkomen aan de vraag naar voldoende woningaanbod in het sociale en middeldure huursegment in de Nederlandse provincie Limburg, waarbij rekening wordt gehouden met de plankwaliteit en de behoefte van de verschillende specifieke doelgroepen.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.