Woonbeleid


De Provincie Limburg zet zich samen met gemeenten, woningcorporaties en andere partijen in om ervoor te zorgen dat het Limburgse woningaanbod past bij de behoeften van de samenleving.

Het provinciaal beleid is in hoofdlijnen vastgelegd in het POL. Op het gebied van wonen is dit door de gemeenten in drie regio’s uitgewerkt in Structuurvisies wonen. De provinciale aandachtspunten en actielijnen op het gebied van wonen zijn vastgelegd in de Agenda Limburgse Woningmarkt.