Subsidie Preventie faunaschade 2023 (vervallen)


Voor wie

Voor subsidie komen grondeigenaren, grondgebruikers, wildbeheereenheden, faunabeheereenheid, terreinbeheerders, en coördinerende organisaties in aanmerking.

Waarvoor

Het doel van deze subsidieregeling is preventie van faunaschade in de Nederlandse provincie Limburg zoals vastgelegd in hoofdstuk 7.3 van de “Natuurvisie Limburg 2016, Samen bereiken we natuurlijk meer!” door middel van de aanschaf en/of het plaatsen van duurzame preventieve maatregelen en/of middelen (zoals bijvoorbeeld het plaatsen van afrastering zoals draadrasters of gaasrasters), dan wel het doen van praktijkgericht onderzoek ter voorkoming van schade aan landbouwgewassen of vee, veroorzaakt door in het wild levende beschermde diersoorten, zoals maar niet gelimiteerd tot bever, wild zwijn en/of wolf.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.