Subsidie Landschapselementen en Voedselbossen 2022-2023 (Nadere subsidieregels Landschapselementen en Voedselbossen 2022-2023) (vervallen)


De provincie Limburg biedt subsidiemogelijkheden voor het herstel en de aanleg van landschapselementen in Limburg. Hiermee wordt een impuls gegeven om het landschap in stand te houden en er zijn veel goede effecten voor de natuur en het klimaat. De provincie Limburg biedt eveneens subsidiemogelijkheden voor de aanleg van voedselbossen, zodat nieuwe voedselsystemen uitgeprobeerd kunnen worden die beter zijn voor het milieu.

Voor wie

  • Elke gemeente en het waterschap in Limburg kan een aanvraag doen voor het onderdeel Landschapselementen in de Regeling.
  • Voor subsidie komen uitsluitend rechtspersonen, eenmanszaken, maatschappen en vennootschappen onder firma (VOF) in aanmerking. De aanvrager in kwestie dient krachtens eigendom dan wel een ander zakelijk recht of publiekrechtelijke bevoegdheid volledige zeggenschap te hebben over de gronden waarop de subsidie wordt aangevraagd voor de aanleg van een voedselbos, of zijn gemachtigd door de eigenaar van de grond/gronden

Waarvoor

De doelen van de regeling zijn:

  • Behoud en versterking van het Limburgse landschap (de groenblauwe dooradering).
  • Het leveren van een bijdrage aan een duurzame landbouw.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.