Burgemeestersbenoemingen en -vacatures


Taak commissaris van de Koning

De benoemings- en herbenoemingsprocedures behoren tot mijn Rijkstaken. Als  commissaris van de Koning zie ik toe op een ordelijk verloop hiervan. Ook rapporteer ik over de inhoud en het verloop van een (her)benoemingsprocedure aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De benoemingsprocedure van een burgemeester is vastgelegd in artikel 61 van de Gemeentewet en de herbenoemingsprocedure in artikel 61a. Mijn rol als commissaris van de Koning is nader uitgewerkt in mijn ambtsinstructie. In een (her)benoemingsprocedure word ik bijgestaan door mijn kabinet.

Vacatures burgemeester

Recent benoemde burgemeesters

05-10-2020: J.M.T. Teunissen MSc, Gennep
28-09-2020: drs. R. Wever, Heerlen
16-03-2020: mr. J.Th.C.M. Verheijen, Sittard-Geleen
11-03-2020: W.J.F. van der Rijt-van der Kruis, Brunssum

Recent aangestelde waarnemers

18-05-2020: C.C. Leppink-Schuitema, Weert

Afgeronde procedures

Documenten uit afgeronde procedures burgemeestersbenoemingen vindt u op onze archiefwebsite.