Burgemeestersbenoemingen en -vacatures


Taak commissaris van de Koning

De benoemingsprocedures behoren tot de Rijkstaken van de commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning ziet toe op een ordelijk verloop van de benoemingsprocedure en rapporteert over de inhoud en het verloop van een benoemingsprocedure aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De benoemingsprocedure van een burgemeester is vastgelegd in artikel 61 van de Gemeentewet. De rol van de commissaris van de Koning is nader uitgewerkt in zijn ambtsinstructie. De commissaris van de Koning wordt in een benoemingsprocedure bijgestaan door zijn kabinet.
Een nadere toelichting op de rol van de commissaris van de Koning in de benoemingsprocedure van een burgemeester (pdf, 62 kB) is in dit document te vinden. Meer informatie over de benoemingsprocedures en informatie over de rechtspositie van burgemeesters treft u ook aan op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Vacatures burgemeester

Horst aan de Maas

Recent benoemde burgemeesters

01-03-2018: dr. J.J. Schrijen, Valkenburg aan de Geul

08-05-2017: ing. N.H.C. Ramaekers, Gulpen-Wittem

Recent herbenoemde burgemeesters

01-06-2018: P.J.H.M. de Koning, Gennep
01-06-2018: mr. drs. W. Gradisen, Mook en Middelaar
30-03-2018: dr. J.W.M.M.J. Hessels, Echt-Susteren
29-03-2018: M.H.M.E. Pelzer, Bergen

01-12-2017: mr. R. de Boer, Simpelveld
01-10-2017: A.A.M.M. Heijmans, Weert
01-07-2017: D.A.M. Akkermans, Eijsden-Margraten
01-02-2017: dr. P. Dassen-Housen, Beesel

Recent aangestelde waarnemend burgemeesters

08-03-2018: E. Roemer, Heerlen
01-01-2018: drs. G.B.M. Leers, Brunssum

06-12-2017: Mw. C.C. Leppink-Schuitema, Horst aan de Maas