Burgemeestersbenoemingen en -vacatures


Taak commissaris van de Koning

De benoemingsprocedures behoren tot de Rijkstaken van de commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning ziet toe op een ordelijk verloop van de benoemingsprocedure en rapporteert over de inhoud en het verloop van een benoemingsprocedure aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De benoemingsprocedure van een burgemeester is vastgelegd in artikel 61 van de Gemeentewet. De rol van de commissaris van de Koning is nader uitgewerkt in zijn ambtsinstructie. De commissaris van de Koning wordt in een benoemingsprocedure bijgestaan door zijn kabinet. 
Een nadere toelichting op de rol van de commissaris van de Koning in de benoemingsprocedure van een burgemeester (pdf, 62 kB) is in dit document te vinden. Meer informatie over de benoemingsprocedures en informatie over de rechtspositie van burgemeesters treft u ook aan op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Recent benoemde burgemeesters

03-09-2019: D.H. Schmalschläger, Leudal
22-08-2019: E. Geurts, Beekdaelen
19-08-2019: B. op de Laak, Nederweert
11-06-2019: dr. P. Dassen-Housen, Kerkrade
01-04-2019: drs. R.F.I. Palmen, Horst aan de Maas

Recent herbenoemde burgemeesters

26-09-2019: M.F.H. Leurs, Stein
01-07-2019: mr. M.D. de Boer-Beerta, Roerdalen

Recent aangestelde waarnemend burgemeesters

11-06-2019: drs. W.G.H.M. Rutten, Beesel

Afgeronde procedures

Documenten uit afgeronde procedures burgemeestersbenoemingen vindt u op onze archiefwebsite.