N595 Wittem: Publicatie documenten bestemmingsplan

3 juni 2024

In november hebben we het ontwerp bestemmingsplan gepubliceerd, waarover we in de vorige nieuwsbrief hebben gecommuniceerd. We hebben in totaal tien zienswijzen ontvangen op dit bestemmingsplan.

De afgelopen periode hebben we deze zienswijzen behandeld en van antwoorden voorzien. Een groot deel van de reacties op de zienswijzen is verwerkt in het (landschappelijke) ontwerp, maar dit heeft niet geleid tot concrete wijzigingen binnen het bestemmingsplan. Wel zijn er twee wijzigingen doorgevoerd die invloed hebben op de grenzen van het bestemmingsplan. Deze grenscorrecties waren nodig om knelpunten in het plan op te lossen. De volledige nota van zienswijzen maakt deel uit van de besluitvorming door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem. Deze nota en alle andere bijbehorende documenten zijn gepubliceerd op de bestuurlijke website van de gemeente.