N595 Wittem: Publicatie bestemmingsplan

9 november 2023

De laatste onderzoeken zijn afgerond en verwerkt in het bestemmingsplan. Hiermee is het bestemmingsplan gereed voor besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen – Wittem.

Vanaf 11 november zal het ontwerp bestemmingsplan via de website van de gemeente gepubliceerd worden. Hierna zijn er 6 weken waarin u een zienswijze op de plannen kan indienen. Na deze 6 weken worden de zienswijzen beoordeeld en eventueel gebruikt om de plannen bij te stellen. Dit kan enkele maanden duren. Als de plannen gereed zijn na de zienswijze procedure worden ze aangeboden aan de raad voor behandeling.