Subsidie Sport voor primair onderwijs en senioren 2022-2023 (Vervallen)


Middels deze subsidieregeling ondersteunt Provincie Limburg projecten die de sport- en beweegdeelname bevorderen van:

  • Limburgse jongeren in het primair onderwijs
    Sport en beweging is goed voor de lichamelijke en mentale ontwikkeling van jongeren. Het is een investering in de gezondheid.
  • Senioren in Limburg
    Door regelmatig te sporten en te bewegen blijven senioren op latere leeftijd langer fysiek en mentaal gezond.

Door sport en beweging blijven Limburgers van elke leeftijd mentaal en fysiek gezond.

Voor wie

Organisaties zoals stichtingen, bedrijven, coöperaties, verenigingen en gemeenten die nieuwe projecten opstarten waarmee jongeren of senioren extra kunnen gaan bewegen voor een langere periode.

Waarvoor

Door middel van deze subsidieregeling stimuleert Provincie Limburg de sport- en beweegdeelname van jongeren in het primair onderwijs en van senioren.
Met deze regeling wordt bijgedragen aan de missie zoals beschreven in het Beleidskader Sport Provincie Limburg 2020-2023 (Limburg, Sport!).

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.