Subsidie Sport voor primair onderwijs en senioren 2021 (Nadere subsidieregels Sport en bewegen voor het primair onderwijs en kwetsbare senioren 2021) (vervallen)


Middels deze subsidieregeling ondersteunt Provincie Limburg projecten die de sport- en beweegdeelname van Limburgse jongeren in het primair onderwijs en kwetsbare senioren bevorderen. Door sport en beweging blijven Limburgers mentaal en fysiek gezond en kan iedereen zich positief ontwikkelen.

Voor wie

Organisaties zoals stichtingen, bedrijven, coöperaties, verenigingen etc. en gemeenten.

Waarvoor

Door middel van deze subsidieregeling stimuleert Provincie Limburg de sport- en beweegdeelname van jongeren in het primair onderwijs en kwetsbare senioren. Sport en bewegen is een investering in de toekomst voor deze jongeren, omdat het zorgt voor een goede fysieke en mentale ontwikkeling. Op latere leeftijd is voldoende sporten en bewegen noodzakelijk om een goede gezondheid te behouden.

Met deze regeling wordt bijgedragen aan deze missie zoals beschreven in het Beleidskader Sport Provincie Limburg 2020-2023 (Limburg, Sport!).

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.