Subsidie Film (Nadere subsidieregels Film 2018-2019) (vervallen)


De Provincie wil het produceren van films in de provincie Limburg stimuleren. Daarmee willen we bijdragen aan een levendig filmklimaat in Limburg.

Voor wie

  • Bijlage 1: organisaties die verbonden zijn met/werkzaam zijn in de filmindustrie.
  • Bijlage 2: organisaties of personen die verbonden zijn met/werkzaam zijn in de filmindustrie en zijn gevestigd in Limburg.

Waarvoor

Het stimuleren van het produceren van films in de provincie Limburg en het stimuleren van een levendig filmklimaat. Dit draagt bij aan werkgelegenheid, talentontwikkeling en artistieke kwaliteit en de promotie van Limburg.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.