Subsidie Film (Nadere subsidieregels Film) (vervallen)


Op advies van de Provinciale Adviescommissie Film heeft het College van Gedeputeerde Staten op 30 januari 2018 de subsidieregeling Nadere subsidieregels Film ingetrokken. Dit besluit is terug te vinden in de openbare besluitenlijst van Gedeputeerde Staten op https://www.limburg.nl/actueel/gs-besluiten/.

Wij werken op dit moment aan een nieuwe subsidieregeling film. De nieuwe regeling zal uiterlijk 31 maart 2018 via de provinciale website en het Provinciaal Blad gepubliceerd worden. De indieningstermijn voor deze nieuwe regeling zal in de tweede helft van 2018 liggen. Mocht u in de tussentijd vragen hebben dan kunt u telefonisch of via het subsidieloket contact opnemen.

Voor wie

  • Het onderdeel filmproducties is voor organisaties zoals bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen en bedrijven in de filmindustrie of verbonden aan de filmindustrie.
  • Het onderdeel Limburgse Talentontwikkeling is voor personen en organisaties zoals bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen en bedrijven in de filmindustrie of verbonden aan de filmindustrie, én gevestigd in Limburg.

Waarvoor

  • Het onderdeel filmproducties is voor het produceren van lange films die nationaal of internationaal in bioscopen worden uitgebracht.
  • Het onderdeel Limburgse Talentontwikkeling is voor het produceren van korte of lange films door Limburgse makers.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.