Omgevingsvisie en participatie


In september 2018 is het vormgevingstraject van de Omgevingsvisie Limburg gestart. Het  Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014) vormde deels het vertrekpunt voor de Omgevingsvisie.

Het proces van het opstellen van de Omgevingsvisie kende een aantal fasen. In al deze fasen bereidden we de Omgevingsvisie samen met onze regionale partners voor. Zo is in het totstandkomingstraject uitgebreid de dialoog aangegaan en zijn meerdere regionale werksessies georganiseerd om gezamenlijk te komen tot een gedragen Omgevingsvisie. Hierbij waren gemeenten en belanghebbenden aanwezig. In de periode vanaf december 2019 tot en met maart 2020 heeft de Provincie Limburg onder de naam 'Toekomst van Limburg' ook haar inwoners uitgenodigd om via digitale en fysieke kanalen mee te denken over de fysieke leefomgeving en gevraagd hun mening en visie te delen. Deze input is meegenomen in de Omgevingsvisie Limburg en te herkennen aan de tekstballonnen in de linkerkantlijn.

Vlog Omgevingsvisie: Wonen en Werken

Vlog Omgevingsvisie: Natuur en Werken

Vlog Omgevingsvisie: Gezond en Duurzaam

Burgerparticipatietraject

Hoe moet Limburg er volgens u in de toekomst uitzien? Over tien jaar, of zelfs over dertig jaar? Het lijkt ver weg, maar bij de Provincie Limburg denken we nu al concreet na over de toekomst. Die ideeën en plannen vatten we samen in de Omgevingsvisie.

Wat heeft Limburg nodig om fijn en gezond in te wonen? Hoe gaan we om met veranderingen op het gebied van bijvoorbeeld wonen, werken en reizen? Wat moet er fysieke omgeving veranderen, en wat moet juist blijven? Om daar goed antwoord op te geven, vroegen we de inwoners van Limburg met ons mee te denken en te praten.
We zijn ontzettend blij met de input die we hebben gekregen. Op straat, in scholen, via social media en via de digitale peiling hebben we ontzettend veel stemmen gehoord. De reacties waren overweldigend.

Bedankt voor uw mening!

De verzamelde meningen zijn gebruikt om de Omgevingsvisie zo goed mogelijk vorm te geven. Uw ideeën, voorkeuren en visies golden als belangrijke inspiratie voor de Omgevingsvisie en zijn bijvoorbeeld in de visie terug te zien door de citaten in de praatwolkjes.

Wilt u op de hoogte blijven van het verdere proces van de Omgevingsvisie en andere ontwikkelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving in Limburg? Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief op www.expeditieruimte.nl of volg de provinciale sociale media kanalen.