Omgevingsvisie


De nieuwe Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. De Provincie Limburg beschikt over een Provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. De Omgevingsvisie Limburg richt zich op de langere termijn (2030-2050) en beschrijft onderwerpen zoals wonen, bodem, infrastructuur, milieu, ruimtelijke economie, water, natuur, luchtkwaliteit, landschap en cultureel erfgoed. Maar ook de aspecten gezondheid, veiligheid en gezonde leefomgeving worden in de Omgevingsvisie meegenomen.

De Omgevingsvisie Limburg is 1 oktober 2021 vastgesteld door Provinciale Staten. Samen met onze regionale partners hebben we hier aan gewerkt. Alle documenten en het proces hiernaartoe staan hier beschreven.