Omgevingsvisie


De nieuwe Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. De Provincie Limburg moet op die datum beschikken over een Provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. De Omgevingsvisie Limburg richt zich op de langere termijn (2030-2050) en beschrijft onderwerpen zoals wonen, bodem, infrastructuur, milieu, ruimtelijke economie, water, natuur, luchtkwaliteit, landschap en cultureel erfgoed. Maar ook het aspect gezondheid en een gezonde leefomgeving wordt in de Omgevingsvisie meegenomen.

Op weg naar Omgevingsvisie

Het huidige Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) vormt deels het vertrekpunt voor de Omgevingsvisie. Het proces van het opstellen van de Omgevingsvisie kent een aantal fasen. We bereiden de Omgevingsvisie samen met onze regionale partners voor.

Regionale samenwerking

In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) staat dat er voor verschillende onderwerpen samen met gemeenten afspraken en regionale uitwerkingen worden gemaakt. Dat is gebeurd voor de regio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg.

Provinciaal Omgevingsplan Limburg

Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL) gaat over onderwerpen als wonen, verkeer, energie, infrastructuur, detailhandel, bedrijventerreinen, water, natuur, landschap, landbouw en ondergrond. Het POL laat zien hoe we de kwaliteit van onze omgeving willen verbeteren.