Omgevingsvisie


De nieuwe Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2023 in werking. De Provincie Limburg moet dan beschikken over een Provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. De Omgevingsvisie Limburg richt zich op de langere termijn (2030-2050) en beschrijft onderwerpen zoals wonen, bodem, infrastructuur, milieu, ruimtelijke economie, water, natuur, luchtkwaliteit, landschap en cultureel erfgoed. Maar ook de aspecten gezondheid, veiligheid en gezonde leefomgeving worden in de Omgevingsvisie meegenomen.

De weg naar Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie Limburg is 1 oktober 2021 vastgesteld door Provinciale Staten. Samen met onze regionale partners hebben we hier aan gewerkt. Alle documenten en het proces hiernaartoe staan hier beschreven.

Regionale samenwerking

In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), de voorganger van de Omgevingsvisie Limburg, staat dat er voor verschillende onderwerpen samen met gemeenten afspraken en regionale uitwerkingen worden gemaakt. Dat is gebeurd voor de regio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg en Zuid-Limburg.

Provinciaal Omgevingsplan Limburg

Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL) is de voorganger van de Omgevingsvisie Limburg. Het POL beschreef, net zoals de Omgevingsvisie, gaat over onderwerpen als wonen, verkeer, energie, infrastructuur, detailhandel, bedrijventerreinen, water, natuur, landschap, landbouw en ondergrond. Het liet zien hoe we de kwaliteit van onze omgeving willen verbeteren.