Panorama Zuid-Limburg


Zuid-Limburg gaat de komende tijd op allerlei gebieden veranderen. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat de regio een aantrekkelijke plek blijft om te wonen, werken en recreëren. In het project Panorama Zuid-Limburg werken Provincie Limburg, het Rijk, Stadsregio Parkstad Limburg en diverse gemeenten samen aan een nieuw toekomstbeeld voor Zuid-Limburg in 2050.

Over een aantal jaren zullen we de ruimte in onze regio op een andere manier gebruiken dan we tot nu gewend zijn. Dat komt onder meer door veranderingen in de landbouw, ons energiesysteem en mobiliteit, maar ook door het verduurzamen van woningen en het circulair maken van de economie.

Onder de vlag van NOVI-gebied Zuid-Limburg proberen de organiserende partijen samen de meest relevante ruimteclaims in beeld te brengen. Op basis van de belangrijkste beleidskeuzes stellen ze daarna drie aantrekkelijke en tegelijkertijd onderscheidende toekomstperspectieven op. Eind 2022 mondt dat uit in een toekomstbeeld, dat in 2023 als basis dient voor een ruimtelijke ontwikkelstrategie voor de regio.

Wat is Panorama Zuid-Limburg

Verschillende opgaven en transities hebben grote invloed op het ruimtegebruik in Zuid-Limburg. Hoe past dit binnen de ruimte die er is?

Er is een sterke behoefte om voor Zuid-Limburg al deze relevante ontwikkelingen en opgaven te vertalen in ruimtelijke claims en in een samenhangend toekomstbeeld te combineren.

In het project Panorama Zuid-Limburg wordt met ontwerpend onderzoek een toekomstbeeld voor Zuid-Limburg in 2050 ontwikkeld. Met Panorama Zuid-Limburg laten we vanuit de specifieke kwaliteiten beeldend zien welke verschillende toekomstbeelden voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat in een (grensoverschrijdende) regio er in 2050 kunnen zijn. Met een integrale aanpak proberen we de meest relevante ruimteclaims in beeld te brengen, om vervolgens op basis van de belangrijkste beleidskeuzes drie aantrekkelijke en tegelijkertijd onderscheidende toekomstperspectieven op te stellen. Panorama Zuid-Limburg moet de belangrijkste keuzes scherp maken en een goede basis vormen voor een vervolgproces: een gezamenlijke ruimtelijke ontwikkelstrategie die vanaf 2023 zal worden opgesteld.

Waarom Panorama Zuid-Limburg

Panorama Zuid-Limburg laat in drie toekomstperspectieven zien waar keuzes gemaakt kunnen worden.

Dit vormt de basis voor een gezamenlijke ruimtelijke ontwikkelstrategie die in 2023 zal worden opgesteld. Het is hierbij niet de bedoeling een keuze te maken tussen de verschillende toekomstbeelden. Keuzes worden gemaakt in het vervolgtraject in 2023.

Wat wordt er van mij verwacht?

De toekomstperspectieven zijn niet af. We werken daar graag met u aan verder.

Hoe denk ik mee?

Aan de hand van conceptbeelden en schetsen kennismaken met de drie voorlopige toekomstperspectieven. U mag ook zelf mee ontwerpen, ideeën inbrengen of suggesties doen. Met alle input worden de toekomstperspectieven verder aangescherpt en aangevuld.

Op bepaalde tijden zullen we ook met een vertegenwoordiging van de projectgroep Panorama Zuid-Limburg aanwezig zijn, zie hiervoor www.panoramazuidlimburg.nl.

Online

Wilt u liever online meedenken? Dat kan! Ondersteunend aan fysieke inloopmogelijkheden, kunt u een e-mail met jouw ideeën sturen naar panoramazl@prvlimburg.nl

Drie concept toekomstperspectieven

Er zijn op dit moment drie concept toekomstperspectieven uitgewerkt met ieder hun eigen accenten. Deze toekomstperspectieven zijn nog niet af. We willen de concept toekomstperspectieven wel graag delen en de komende tijd samen verder uitwerken.

Europolis

Het dynamische perspectief

Het is het jaar 2050. De steden van Zuid-Limburg vormen samen met Luik en Aken een Euregionaal, metropolitaan gebied. De economische kracht ligt in de verschillende steden  met ieder hun eigen kenniseconomie en voorzieningen.  De groene parel in het midden, biedt ruimte voor natuurontwikkeling, klimaatadaptatie, recreatie en natuurinclusieve (en innovatieve) landbouw.

Belevingslandschap

Het ontspannen perspectief

Toerisme, zorg en wellness zijn in 2050 de economische motor van het belevingslandschap. Daarvoor wordt zoveel mogelijk teruggegrepen op 19e-eeuwse cultuurhistorische elementen. Deze hoogkwalitatieve, gezonde woonomgeving trekt veel gezinnen,  gepensioneerden en nieuwe werknemers naar de regio. Het versterken van de historische kwaliteit heeft een prachtig landschap opgeleverd, waar kleinschalige natuurinclusieve landbouw, zorg, vakantieverblijven en klimaatadaptieve maatregelen zijn ingepast.

Lokale ketens

Het zorgvuldige perspectief

Autonomie, brede welvaart en solidariteit liggen aan de basis van lokale ketens. Met een strategie rondom hoofddorpen waarbij voorzieningen geconcentreerd en bereikbaar zijn, zijn kleine Daily Urban Systems en bijbehorende gemeenschappen ook in het jaar 2050 behouden. Lokale ketens betekent ook korte ketens. Met inzet op circulaire economie zijn grondstofstromen op elkaar afgestemd en is Zuid-Limburg steeds meer zelfvoorzienend.

Context Panorama Zuid-Limburg

Panorama Zuid-Limburg voorziet in meerdere behoeftes en sluit aan bij diverse lopende trajecten als uitwerking van de NOVI (en het NOVI-gebied Zuid-Limburg), de provinciale Omgevingsvisie (POVI) en de sluit aan bij de RO Brief van Minister de Jonge.

Heeft u vragen?

Stuur ons dan een e-mail panoramazl@prvlimburg.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.