Subsidie Landschapselementen en Voedselbossen 2022-2023 (Nadere subsidieregels Landschapselementen en Voedselbossen 2022-2023)


Een GIS-template voor de aanlevering van kaartgegevens voor het onderdeel Landschapselementen (zie het Gegevensleveringsprotocol) zal binnenkort op de website geplaatst worden.

De provincie Limburg biedt subsidiemogelijkheden voor het herstel en de aanleg van landschapselementen in Limburg. Hiermee wordt een impuls gegeven om het landschap in stand te houden en er zijn veel goede effecten voor de natuur en het klimaat. De provincie Limburg biedt eveneens subsidiemogelijkheden voor de aanleg van voedselbossen, zodat nieuwe voedselsystemen uitgeprobeerd kunnen worden die beter zijn voor het milieu.

Voor wie

  • Elke gemeente en het waterschap in Limburg kan een aanvraag doen voor het onderdeel Landschapselementen in de Regeling.
  • Elke rechtspersoon kan een aanvraag doen voor het onderdeel Voedselbossen in de Regeling, bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bedrijven.

Waarvoor

De doelen van de regeling zijn:

  • Behoud en versterking van het Limburgse landschap (de groenblauwe dooradering).
  • Het leveren van een bijdrage aan een duurzame landbouw.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.