Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016


Voor wie

Voor grondeigenaren en grondgebruikers. Welke gebieden voor subsidie in aanmerking komen kunt zien Atlas Limburg:

  • bekijk voor het subsidie-onderdeel Natuur de Beheertypenkaart in Atlas Limburg.
  • bekijk voor het subsidie-onderdeel Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Atlas Limburg.

Overheidsorganisaties komen niet altijd in aanmerking voor de  SVNL. Bekijk in de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 wanneer overheden in aanmerking komen. Of neem contact op met ons subsidieloket.

Waarvoor

Voor beheermaatregelen op natuurterreinen, natuurbeheer op agrarische grond en behoud en beheer van groene landschapselementen in agrarisch gebied.