Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Limburg (SILG)


De Provincie Limburg biedt subsidie voor maatregelen in het landelijk gebied die passen in ons omgevingsbeleid.

Voor wie

  • Paragraaf 1.4c Excellent produceren: landbouwers (veehouderijen).

Waarvoor

Het doel is verbeteringen in de Veehouderij (Pilot meten op bedrijfsniveau).

De aanschaf en het plaatsen van meetinstrumenten, bestaande uit meerdere sensoren, voor het meten van de uitstoot en blootstelling van ammoniak, fijnstof en geur.
De aanschaf van software welke geschikt dient te zijn om de meetdata voldoende presentabel en interpretabel weer te geven, met het doel om deze met andere te delen.
Algemene kosten die samenvallen met de bovengenoemde investeringen, en die nodig zijn voor het gebruik van de meetinstrumenten en de bijbehorende software (bijvoorbeeld voor het inschakelen van een architect, ingenieur of adviseur).

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.