Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Limburg (SILG)


Let op! Het subsidieplafond voor de Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Limburg (SILG) is uitgeput. Aanvragen worden niet meer gehonoreerd.

De Provincie Limburg biedt subsidie voor maatregelen in het landelijk gebied die passen in ons omgevingsbeleid.

Op dit moment zijn er geen paragrafen binnen de SILG opengesteld en kunt u geen subsidieaanvraag indienen.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.