Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Limburg (SILG)


De Provincie Limburg biedt subsidie voor maatregelen in het landelijk gebied die passen in ons omgevingsbeleid.

Voor wie

  • Paragraaf 1.4c Excellent produceren: landbouwers (veehouderijen).
  • Paragraaf 2.1 Soortenbeleid: grondeigenaren, grondgebruikers, gemeenten, waterschappen, onderzoeksinstituten, personen, instellingen zonder winstoogmerk en intermediërende instellingen (zoals IKL, Bosgroep).
  • Paragraaf 2.5 Faunabeheer: grondeigenaren, grondgebruikers, wildbeheereenheden, faunabeheereenheid en terreinbeheerders.
  • Paragraaf 2.6 Noodhulp en vervoer zieke en gewonde inheemse in het wild levende beschermde dieren. Organisaties (stichtingen, verenigingen, bedrijven etc.) die inheemse in het wild levende beschermde dieren, aangetroffen in Nederlands Limburg, ophalen en vervoeren voor noodhulp en/of opvang in hoofdopvangcentra, en/of organisaties die noodhulp en opvang bieden in een hoofdopvangcentrum.

Hieronder staat per paragraaf beschreven waarvoor u subsidie kunt aanvragen.

De inhoud van de informatie op deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de subsidieregeling is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van bijgevoegde subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Mochten er zich onverhoopt afwijkingen voordoen tussen de informatie op deze pagina en wat er in de subsidieregeling staat, dan moet u uit gaan van de tekst in de subsidieregeling. De tekst in de subsidieregeling is leidend.