Leefomgeving


De Provincie Limburg heeft een aantal (wettelijke) taken die invloed hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. De kwaliteit van de leefomgeving wordt onder andere bepaald door externe veiligheid, luchtkwaliteit, geur, geluid en bodem.

Voor een aantal grote bedrijven met mogelijke risico’s is de Provincie bevoegd gezag als het gaat om de omgevingsvergunning. Verder beoordelen we bijvoorbeeld bodemsaneringsplannen van gemeenten, bedrijven en particulieren. Onze taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving voeren we voor een deel zelf uit maar ook via de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg en Limburg-Noord.

Ook werkt de Provincie samen met partners aan een veilige, schone en gezonde leefomgeving. Dit doen we onder andere met projecten voor verbetering van de luchtkwaliteit, vermindering van geluidshinder en sanering van de bodem.


Milieuklacht melden

U kunt uw klacht digitaal melden via onderstaand formulier.