Zonne-energie


De Provincie Limburg wil de komende jaren steeds meer gebruik maken van natuurlijke energie die goed is voor het milieu. Dat doen we bijvoorbeeld door zonne-energie op te wekken.

De Provincie Limburg ziet voor zonne-energie veel mogelijkheden, voor zonnecollectoren en met name voor zonnepanelen.  Een zonnecollector is een apparaat dat zonlicht omzet in warmte. Een zonnepaneel zet zonne-energie om in elektriciteit.

Deze energievorm past goed in woonwijken of op industrieterreinen. We moedigen daarom deze toepassingen van zonne-energie aan, samen met gemeenten, de Rijksoverheid en andere organisaties samen met gemeenten, de Rijksoverheid en andere organisaties. Ook kan de Provincie de aanleg van zonneparken op de grond stimuleren, maar zo’n verzameling van zonnepanelen moeten wel goed in de omgeving passen.

We ondersteunen personen en gemeenten (Zonnekaart Limburg) of woningcorporaties (Zonnig Limburg). Daarnaast bieden we grond van de provincie aan om voor zonne-energie te gebruiken. We steunen plannen ook met geld (zoals het Limburgs Energie Fonds en  het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties).

Het Enexis Huis Limburg was zo’n 100 jaar geleden nog een belangrijk schakelstation. In samenwerking met de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht is het verbouwd tot een duurzaam inspiratiehuis.


Achtergrond

  • Zonnekaart Limburg is een website waar inwoners en bedrijven in een gemeente de mogelijkheden van zonnepanelen kunnen berekenen.
  • Subsidie Duurzaam thuis biedt particulieren de mogelijkheid tot een lening voor de aanleg van zonnepanelen op hun woning.