Leningen


De Provincie Limburg stimuleert particulieren, coöperaties, bedrijven en instellingen om te investeren in duurzaamheid. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt ons land minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Er zijn een aantal vormen van ondersteuning.  Er zijn regelingen waarbij u een lening kunt afsluiten. In sommige gevallen kunt u een subsidie aanvragen. Ook zijn er fiscale voordelen bij investeringen op het gebied van milieu en energie.

Leningen

LEF - Limburgs Energie Fonds

De Provincie Limburg heeft het Limburgs Energiefonds (LEF) opgericht om organisaties bij kansrijke innovatieve projecten te ondersteunen op het gebied van:

  • het vergroten van duurzaamheid;
  • het laten verwijderen van asbest;
  • het verminderen van CO2-uitstoot.

Het LEF neemt initiatieven aan van ondernemingen, non-profit instellingen, coöperaties, stichtingen en verenigingen; niet van particulieren. Het LEF zet 60 miljoen euro in voor leningen, voor duurzame, circulaire of asbest-sanerende projecten. Ondersteuning vanuit het LEF trekt andere financiers wellicht over de streep om toch mee te financieren bij uw project. Zo hoopt het LEF u net dat ene zetje in de rug te geven zodat u uw plannen kunt realiseren.

Meer informatie vindt u bij het Limburgs Energiefonds.

Ontwikkelfonds energiecoöperaties

Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en enkele andere provincies heeft Provincie Limburg middelen beschikbaar gesteld voor het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties.

Uit dit fonds worden projectleningen verstrekt voor het bijdragen aan de ontwikkeling van kansrijke duurzame energieprojecten door energiecoöperaties voor de opwek van zonne- en windenergie op land binnen de grenzen van de provincie Limburg.

Als het project vervolgens slaagt, wordt de lening terugbetaald met een opslag. Gaat het project onverhoopt niet door dan hoeft niets worden terugbetaald. Op deze manier worden de risico’s voor de ontwikkelkosten binnen de provincie gespreid en krijgen energiecoöperaties dezelfde kansen als andere ontwikkelaars.

Energie Samen en Stichting Nationaal Groenfonds hebben afspraken gemaakt hoe zij als uitvoerende partijen leningen uit het fonds verstrekken aan energiecoöperaties. Het fonds heeft een looptijd tot 31 december 2039.

Geïnteresseerde energiecoöperaties die financiering willen aanvragen voor het Ontwikkelfonds kunnen terecht op windenzon.energiesamen.nu.

Projecten die na ontwikkeling in de fase van realisatie komen kunnen onder voorwaarden gebruik maken van het Realisatiefonds. Dit fonds voorziet in vreemd vermogen door een zakelijke lening aan lokale energiecoöperaties van ten hoogste 75% van de totale projectomvang. Het resterende deel van minimaal 25% dient met eigen vermogen of met achtergestelde verplichtingen gefinancierd te worden.

Het Realisatiefonds is gevuld met zogenaamd groen geld dat beschikbaar is gesteld door de Rabobank, Triodos en ASN Groenprojectenfonds. De Provincie Limburg heeft hierin geen betrokkenheid. Energie Samen en fondsmanager Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) zijn de uitvoerende partijen.

Meer informatie over het Realisatiefonds is te vinden op www.realisatiefonds.nl.