Provinciale subsidieregelingen


Voor ondersteuning van uw groei- en of innovatieplannen heeft de Provincie Limburg verschillende subsidieregelingen beschikbaar. Daarbij gaat het niet alleen om ondernemers in de industrie, maar bijvoorbeeld ook de toeristische sector, de land- en tuinbouw of de creatieve sector.

De provinciale subsidieregelingen voor ondernemers vindt u in ons subsidieloket.