Loket voor ondernemers


Bent u ondernemer en heeft u plannen om uw bedrijf te starten of uit te breiden? Er zijn talloze regelingen die u hierbij financieel of anderszins kunnen ondersteunen. Op deze pagina vindt u een overzicht hiervan.

Dit overzicht is niet alomvattend. En daarnaast kunnen regelingen in de loop van de tijd ophouden te bestaan.

Provinciale regelingen

Voor ondersteuning van uw groei- en of innovatieplannen heeft de Provincie Limburg verschillende subsidieregelingen beschikbaar.

Landelijke regelingen

De landelijke overheid heeft ook legio mogelijkheden om het mkb te helpen bij het realiseren van hun ambities.

Europese regelingen

Ook de Europese Unie biedt tal van subsidieregelingen voor bedrijven.

Financieringsmogelijkheden

Naast subsidies kunnen ook leningen of participaties helpen om bedrijfsplannen te verwezenlijken.

Algemene informatie

Als u op zoek bent naar inhoudelijk advies, kunt u deze websites raadplegen.