Brightlands campussen


In Limburg zijn er Brightlands campussen in Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen en Venlo. Hier vind je een combinatie van studenten, specialisten, ondernemers, onderzoekers én de overheid. Zij bedenken, maken en verkopen de producten en diensten van morgen.

De campussen hebben zich verbonden onder de naam Brightlands (https://www.brightlands.com). De Provincie Limburg is als investeerder, lobbyist en verbinder betrokken bij Brightlands. We leveren een bijdrage van vele tientallen miljoenen. Doel hiervan is:

  • Economische groei regionaal en nationaal
  • Kennisuitwisseling tussen onderzoekers, bedrijven en overheden
  • Gezondheid voor de regio
  • Inzetten op innovatie
  • Creëren van werkgelegenheid

Brightlands zoekt nadrukkelijk samenwerking met de vlakbij gelegen universiteiten in Eindhoven, Leuven, Aken en Luik. Maar ook met de (MKB-) bedrijven, die feitelijk de grootste werkgevers van Limburg vormen.

Brightlands Maastricht Health Campus

Brightlands Maastricht Health Campus is een gezamenlijk initiatief van Maastricht UMC+, Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg voor het ontwikkelen van een campus in Maastricht. Brightlands Maastricht Health Campus begeleidt het hele proces in de ontwikkeling van innovaties op het gebied van gezondheid en life sciences (valorisatie) voor wetenschappers, onderzoekers en studenten. Excellente faciliteiten op het gebied van ‘imaging apparatuur’ positioneren de campus als dé plek voor het bouwen van ecosystemen rondom imaging, regeneratieve geneeskunde en innovatieve diagnostiek. De campus onderscheidt zich door het aanbod van de complete innovatieketen: fundamenteel én toegepast onderzoek, apparatuur, de kliniek en de cross-over mogelijkheden met de andere Brightlands campussen.

Brightlands Smart Services Campus

De Brightlands Smart Services Campus is een gezamenlijk initiatief van Algemene Pensioen Groep NV, Universiteit Maastricht (UM) en de Provincie Limburg voor het oprichten van een campus in Heerlen met de focus op digitale zakelijke en financiële dienstverlening (‘smart services’). ‘Smart services’ zijn slimme of innovatieve producten en/of diensten die met gebruik van digitale data een bron zijn van economische meerwaarde voor organisaties en hun klanten. Op 12 september 2016 opende de BSSC haar deuren.

Brightlands Campus Greenport Venlo

De Brightlands Campus Greenport Venlo is een gezamenlijk initiatief van Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg voor het oprichten van een campus in Venlo met de focus op agrofood. Sinds 2017 is de campus in zijn huidige vorm actief en met ingang van 2020 is BASF Vegetable Seeds toegetreden als aandeelhouder van de campusorganisatie, waarmee de triple helix van ondernemer, onderzoek/onderwijs en overheid compleet is.
Brightlands Campus Greenport Venlo combineert de onderzoeksrichtingen die nodig zijn om te bepalen welke impact voedingsstoffen en -producten hebben op gezondheid. Ook wordt er gewerkt aan nieuwe manieren van kweken en telen, die leiden tot een hogere voedingswaarde en opbrengst. Zo kunnen ze producten gezonder en veiliger maken en het maximale uit voeding halen.

Brightlands Chemelot Campus

De Brightlands Chemelot Campus is een gezamenlijk initiatief van DSM Nederland BV (DSM), Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg. Samen hebben zij een campus ontwikkeld in Sittard-Geleen met de focus op nieuwe, biobased materialen, (bio)circulaire duurzame chemische productie en celwetenschap. De op de campus aanwezige kennis en onderzoeksfaciliteiten van DSM vormde hiervoor de basis. De campus en het aangrenzende Chemelot-industriepark vormen samen één groot kennisveld met onderwijs, onderzoek, laboratoria, pilot plants en (grootschalige) productie, waar deskundigen van universiteit, hbo en mbo en bedrijfsleven samenwerken.


Statenvergadering 24 juni 2022

Op 24 juni 2022 werd het Statenvoorstel ‘Brightlands en de campussen - visie en inzet tot 2030’ besproken in de Statenvergadering. Het is een integraal voorstel, waarin de visie van de Provincie op de ontwikkeling van zowel de vier afzonderlijke campussen als Brightlands als geheel aan de orde komen en de rol en inzet van de provincie daarbij. Alle relevante stukken, die al eerder aangeboden zijn, zijn terug te vinden op deze pagina:

Brightlands Knowledge crossing borders