Brightlands campussen


Op 24 juni 2022 wordt het Statenvoorstel ‘Brightlands en de campussen - visie en inzet tot 2030’ besproken in de Statenvergadering. Het is een integraal voorstel, waarin de visie van de provincie op de ontwikkeling van zowel de vier afzonderlijke campussen als Brightlands als geheel aan de orde komen en de rol en inzet van de provincie daarbij. Alle relevante stukken, die al eerder aangeboden zijn, zijn terug te vinden op deze pagina.

 1. Informerende sessie visie Campussen (30 oktober 2020)
  Agenda Limburg - (FEB-overig) Financiën, Economie en Bestuur overig Informerende behandeling Visie campussen vrijdag 30 oktober 2020 14:00 - 16:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 2. Motie 2638 Lodewijks – Brightlands is van ons allemaal (9 november 2020)
  Document Limburg - Motie 2638 Lodewijks inzake Brightlands is van ons allemaal.docx - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 3. Oriëntatie vervolg provinciale rol en positie in de Brightlands campussen, brief CDA, D66, PVV, GroenLinks, 50PLUS, FvD, LOKAAL-LIMBURG, SP, PvdD aan GS (8 december 2020)
  Document Limburg - Orientatie vervolg provinciale rol en positie in de Brightlands campussen, brief CDA, D66, PVV, GroenLinks, 50PLUS, FvD, LOKAAL-LIMBURG, SP, PvdD van 8-12-2020 (PS 2020-50487).pdf - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 4. Statenvoorstel inzet resterende middelen Chemelot Research Facilities BV t.b.v. uitbreiding van Brightlands Chemelot Campus op Chemelot Noord (18 februari 2020)
  G-20-010 Statenvoorstel inzet resterende middelen Chemelot Research Facilities BV t.b.v. uitbreiding van Brightlands Chemelot Campus op Chemelot Noord (GREX Noord), brief GS van 18-2-2020 (GS 2020-7450) Limburg - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 5. Brief gedeputeerden Van den Akker, Burlet en Mackus inzake ‘oriëntatie vervolg provinciale rol en positie in de Brightlands campussen’ (26 januari 2021)
  Mededeling Portefeuillehouder inzake ‘oriëntatie vervolg provinciale rol en positie in de Brightlands campussen’, brief gedeputeerden Van den Akker, Burlet en Mackus van 26-1-2021 (GS 2021-1729) Limburg - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 6. Roadmaps BCI (15 februari 2022)
  GEWIJZIGDE Mededeling Portefeuillehouder inzake Aanbieding rapportage Roadmaps 2030 Provinciale Rol Brightlands Campussen, brief gedeputeerde Satijn van 15-02-2022 (GS DOC-00229736) Limburg - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 7. Brightlands rapportage (23 februari 2022)
  De Brightlands Rapportage - basisrapportage in het kader van de Regeling Grote Projecten Provincie Limburg, brief GS van 22-3-2022 (GS DOC-00242427) Limburg - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 8. Technische briefing Roadmaps BCI (25 februari 2022)
  https://youtu.be/fI_mi5sNQyA
 9. Werkbezoek BMHC (11 maart 2022)
  Agenda Limburg - (FEB-overig) Financiën, Economie en Bestuur overig Werkbezoek Brightlands Maastricht Health Campus vrijdag 11 maart 2022 09:00 - 12:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 10. Werkbezoek BSSC (18 maart 2022)
  Agenda Limburg - (FEB-overig) Financiën, Economie en Bestuur overig Werkbezoek Brightlands Smart Services Campus in Heerlen vrijdag 18 maart 2022 08:30 - 12:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 11. Werkbezoek BCGV (15 april 2022)
  Agenda Limburg - (FEB-overig) Financiën, Economie en Bestuur overig Werkbezoek Brightlands Campus Greenport Venlo vrijdag 15 april 2022 09:00 - 12:15 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 12. Werkbezoek BCC (15 april 2022)
  Agenda Limburg - (FEB-overig) Financiën, Economie en Bestuur overig Werkbezoek Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen vrijdag 15 april 2022 12:30 - 17:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 13. Campus Vastgoed Greenport Venlo
  a. Mededeling 1 april 2021: Document Limburg - Mededeling Portefeuillehouder inzake rapportage 4e kwartaal 2020 Campus Vastgoed Greenport Venlo brief gedeputeerde Burlet van 30-3-2021 (GS 2021-8427).pdf - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
  b. Mededeling 23 juni 2021: Mededeling portefeuillehouder inzake Campus Vastgoed Greenport Venlo, brief GS van 15-6-2021 (GS 2021-14844) Limburg - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
  c. Mededeling 10 februari 2022: Mededeling portefeuillehouder BV Campus Vastgoed Greenport Venlo begroting 2022, brief gedeputeerde Satijn van 8-2-2022 (GS DOC-00225520) Limburg - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 14. UM-Brightlands Campussen, e-mail van Universiteit Maastricht aan College GS (29 april 2022)
  Document Limburg - UM-Brightlands Campussen, e-mail van Universiteit Maastricht aan College GS Limburg van 29-4-2022 (PS DOC-00267156).pdf - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)