Brightlands campussen


Op 24 juni 2022 is het Statenvoorstel ‘Brightlands en de campussen - visie en inzet tot 2030’ besproken in de Statenvergadering. Het is een integraal voorstel, waarin de visie van de Provincie op de ontwikkeling van zowel de vier afzonderlijke campussen als Brightlands als geheel aan de orde komen en de rol en inzet van de Provincie daarbij. Alle relevante stukken zijn terug te vinden op deze pagina.

Video Brightlands Campussen Limburg: 'Samen innoveren'

Relevante stukken met betrekking tot Brightlands en de campussen

 1. Tweede Gewijzigd Statenvoorstel Vervlechting grond- en vastgoedexploitaties DCGV, TPN, Venlo Greenpark, Villa Flora en Innovatoren (december 2016)
  Document Limburg - G-16-049 Tweede Gewijzigd Statenvoorstel Vervlechting grond- en vastgoedexploitaties DCGV, TPN, Venlo Greenpark, Villa Flora en Innovatoren, brief GS van 6-12-2016 (GS 2016-98826) - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 2. Informerende sessie visie Campussen (30 oktober 2020)
  Agenda Limburg - (FEB-overig) Financiën, Economie en Bestuur overig Informerende behandeling Visie campussen vrijdag 30 oktober 2020 14:00 - 16:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 3. Motie 2638 Lodewijks – Brightlands is van ons allemaal (9 november 2020)
  Document Limburg - Motie 2638 Lodewijks inzake Brightlands is van ons allemaal.docx - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 4. Oriëntatie vervolg provinciale rol en positie in de Brightlands campussen, brief CDA, D66, PVV, GroenLinks, 50PLUS, FvD, LOKAAL-LIMBURG, SP, PvdD aan GS (8 december 2020)
  Document Limburg - Orientatie vervolg provinciale rol en positie in de Brightlands campussen, brief CDA, D66, PVV, GroenLinks, 50PLUS, FvD, LOKAAL-LIMBURG, SP, PvdD van 8-12-2020 (PS 2020-50487).pdf - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 5. Statenvoorstel inzet resterende middelen Chemelot Research Facilities BV t.b.v. uitbreiding van Brightlands Chemelot Campus op Chemelot Noord (18 februari 2020)
  G-20-010 Statenvoorstel inzet resterende middelen Chemelot Research Facilities BV t.b.v. uitbreiding van Brightlands Chemelot Campus op Chemelot Noord (GREX Noord), brief GS van 18-2-2020 (GS 2020-7450) Limburg - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 6. Brief gedeputeerden Van den Akker, Burlet en Mackus inzake ‘oriëntatie vervolg provinciale rol en positie in de Brightlands campussen’ (26 januari 2021)
  Mededeling Portefeuillehouder inzake ‘oriëntatie vervolg provinciale rol en positie in de Brightlands campussen’, brief gedeputeerden Van den Akker, Burlet en Mackus van 26-1-2021 (GS 2021-1729) Limburg - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 7. Roadmaps BCI (15 februari 2022)
  GEWIJZIGDE Mededeling Portefeuillehouder inzake Aanbieding rapportage Roadmaps 2030 Provinciale Rol Brightlands Campussen, brief gedeputeerde Satijn van 15-02-2022 (GS DOC-00229736) Limburg - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 8. Brightlands rapportage (23 februari 2022)
  De Brightlands Rapportage - basisrapportage in het kader van de Regeling Grote Projecten Provincie Limburg, brief GS van 22-3-2022 (GS DOC-00242427) Limburg - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 9. Technische briefing Roadmaps BCI (25 februari 2022)
  https://youtu.be/fI_mi5sNQyA
 10. Werkbezoek BMHC (11 maart 2022)
  Agenda Limburg - (FEB-overig) Financiën, Economie en Bestuur overig Werkbezoek Brightlands Maastricht Health Campus vrijdag 11 maart 2022 09:00 - 12:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 11. Werkbezoek BSSC (18 maart 2022)
  Agenda Limburg - (FEB-overig) Financiën, Economie en Bestuur overig Werkbezoek Brightlands Smart Services Campus in Heerlen vrijdag 18 maart 2022 08:30 - 12:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 12. Werkbezoek BCGV (15 april 2022)
  Agenda Limburg - (FEB-overig) Financiën, Economie en Bestuur overig Werkbezoek Brightlands Campus Greenport Venlo vrijdag 15 april 2022 09:00 - 12:15 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 13. Werkbezoek BCC (15 april 2022)
  Agenda Limburg - (FEB-overig) Financiën, Economie en Bestuur overig Werkbezoek Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen vrijdag 15 april 2022 12:30 - 17:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 14. Campus Vastgoed Greenport Venlo
  a. Mededeling 1 april 2021: Document Limburg - Mededeling Portefeuillehouder inzake rapportage 4e kwartaal 2020 Campus Vastgoed Greenport Venlo brief gedeputeerde Burlet van 30-3-2021 (GS 2021-8427).pdf - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
  b. Mededeling 23 juni 2021: Mededeling portefeuillehouder inzake Campus Vastgoed Greenport Venlo, brief GS van 15-6-2021 (GS 2021-14844) Limburg - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
  c. Mededeling 10 februari 2022: Mededeling portefeuillehouder BV Campus Vastgoed Greenport Venlo begroting 2022, brief gedeputeerde Satijn van 8-2-2022 (GS DOC-00225520) Limburg - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 15. UM-Brightlands Campussen, e-mail van Universiteit Maastricht aan College GS (29 april 2022)
  Document Limburg - UM-Brightlands Campussen, e-mail van Universiteit Maastricht aan College GS Limburg van 29-4-2022 (PS DOC-00267156).pdf - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 16. Statenvoorstel inzake Brightlands - visie en rol provincie Limburg (25 mei 2022)
  Gewijzigd G-022-021 Statenvoorstel inzake Brightlands - visie en rol provincie Limburg, brief GS van 25-5-2022 (GS DOC-00275014)
 17. Mededeling Portefeuillehouder inzake aanvulling toelichting Statenvoorstel (31 mei 2022)
  Mededeling Portefeuillehouder inzake aanvullende toelichting met betrekking tot aansluiting tussen ontwerpbesluit en nota bij Statenvoorstel Brightlands en de campussen - inzet tot 2030, brief gedeputeerde Satijn van 31-5-2022 (GS DOC-00280032) Limburg - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 18. Technische vragen CDA en beantwoording (2 juni 2022)
  https://limburg.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/97bd8c00-e6c2-4b0b-8595-3eb868944e77?documentId=2dfefd3f-57ec-42ca-b1d1-748376f5f2d8&agendaItemId=13119069-de92-43f2-bf31-aeb309b35d1f 
 19. Gewijzigd Statenvoorstel Brightlands – visie en rol Provincie Limburg (16 juni 2022)
  2e GEWIJZIGD G-22-021 Statenvoorstel inzake Brightlands - visie en rol provincie Limburg, brief GS van 16-6-2022 (GS DOC-00286307) Limburg - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 20. Mededeling portefeuillehouder inzake procesvoorstel voorbereiding Statenvoorstel ontwikkeling Brightlands Campus Greenport Venlo (16 juni 2022)
  Mededeling portefeuillehouder inzake procesvoorstel voorbereiding Statenvoorstel ontwikkeling Brightlands Campus Greenport Venlo, brief gedeputeerde Satijn van 16-6-2022 (GS DOC-00287084) Limburg - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 21. Mededeling portefeuillehouder inzake aanbieden stukken en themasessies Brightlands Campus Greenport Venlo (7 september 2022)
  Document Limburg - Mededeling portefeuillehouder inzake aanbieden stukken en themasessies Brightlands Campus Greenport Venlo, brief gedeputeerde Satijn van 6-9-2022 (GS DOC-00311631) - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 22. Themasessie Visie (9 september 2022)
  Agenda Limburg - (FEB-overig) Financiën, Economie en Bestuur overig Themasessie Campusontwikkeling - Brightlands Campus Greenport Venlo vrijdag 9 september 2022 17:00 - 19:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

 23. Themasessie Vastgoed (16 september 2022)
  Agenda Limburg - (FEB-overig) Financiën, Economie en Bestuur overig Themasessie Vastgoed - Brightlands Campus Greenport Venlo vrijdag 16 september 2022 17:00 - 19:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 24. Mededeling portefeuillehouder aanbieden stukken naar aanleiding van opheffing geheimhouding Brightlands Campus Greenport Venlo (27 september 2022)
  Document Limburg - Mededeling portefeuillehouder aanbieden stukken naar aanleiding van opheffing geheimhouding Brightlands Campus Greenport Venlo, brief gedeputeerde Satijn van 27-9-2022 (GS DOC-00338120).pdf - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 25. Statenvoorstel inzake Groeifinanciering Brightlands Chemelot Campus Vastgoed CV 2023-2033 (1 november 2022)
  G-22-040 Statenvoorstel inzake Groeifinanciering Brightlands Chemelot Campus Vastgoed CV 2023-2033, brief GS van 1-11-2022 (GS DOC-00330817) Limburg - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

 26. Statenvoorstel Brightlands Campus Greenport Venlo - visie en inzet tot 2030 (6 december 2022)
  G-22-039 GEWIJZIGD Statenvoorstel Brightlands Campus Greenport Venlo - campus en vastgoed - visie en inzet tot 2030, brief GS van 6-12-2022 (GS DOC-00377672) Limburg - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

 27. Mededeling portefeuillehouder inzake vragen bij Statenvoorstel 'Brightlands Campus Greenport Venlo - visie en inzet tot 2030' (19 december 2022)
  Mededeling portefeuillehouder inzake vragen bij Statenvoorstel 'Brightlands Campus Greenport Venlo - visie en inzet tot 2030', brief gedeputeerde Satijn van 19-12-2022 (GS DOC-00393421) Limburg - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

 28. Statenvoorstel Campus Vastgoed Greenport Venlo inzet en visie tot 2030 (20 december 2022)
  G-22-061 Statenvoorstel Campus Vastgoed Greenport Venlo inzet en visie tot 2030, brief GS van 20-12-2022 (GS DOC-00389492) Limburg - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

 29. Mededeling portefeuillehouder Realisatie Brightlands Office (20 december 2022)
  Document Limburg - Mededeling portefeuillehouder Realisatie Brightlands Office, brief gedeputeerde Satijn van 20-12-2022 (GS DOC-00389090).pdf - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)
 30. Mededeling portefeuillehouder inzake toezeggingen bij behandeling van het Statenvoorstel 'Campus Vastgoed Greenport Venlo - visie en inzet tot 2030' in de Statencommissie FEB (7 februari 2023)
  MP inzake toezeggingen bij behandeling van het Statenvoorstel 'Campus Vastgoed Greenport Venlo - visie en inzet tot 2030' in de Statencommissie FEB, brief gedeputeerde Satijn van 7-2-2023 (GS DOC-00422321) Limburg - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

 31. Directiewissel Brightlands Chemelot Campus (25 april 2023) 
  Document Limburg - Directiewissel Brightlands Chemelot Campus, brief gedeputeerde Satijn van 25-4-2023 (GS DOC-00468666).pdf - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

 32. Mededeling portefeuillehouder inzake Brightlands Rapportage 2023 - eerste voortgangsrapportage (27 juni 2023)
  Document Limburg - Mededeling portefeuillehouder inzake Brightlands Rapportage 2023 - eerste voortgangsrapportage, brief GS van 27 juni 2023 (GS DOC-00501396) - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)